Rady parafialne

W naszej parafii prężnie działają

dwie  Rady: 

Rada Gospodarcza do której należą:

Andrzej Rabiasz 

Zbigniew Chojecki

Marek Fidziński 

Kazimierz Adamik

Andrzej Meller  

Piotr Wrona  

Roman Karnafał

Józef Motak

Grzegorz Borowiec

Józef Pławecki

Rada Duszpasterska w której działają:

Zofia Wrona

Maria Mrozowska 

Henryka Domagała 

Teresa Sowa

Józefa Michalska 

Grażyna Chojecka

Stanisław Sowa

Jerzy Kornaś

Grażyna Gicala

Zebrania Rady zwołuje ksiądz Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Kadencja Rady trwa 5 lat. Przewodniczący grup są w stałym kontakcie z księdzem Proboszczem.