Aktualności

Uroczystości Roku Jubileuszowego w Tymowej. - ZAPROSZENIE

 

Parafia Tymowa w 2014 roku świętuje potrójny jubileusz: 800. lecia powstania wsi Tymowa (*), 750. lecia powstania parafii i 250. lecia wzniesienia kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa. Do duchowego przeżycia tego wydarzenia parafianie przygotowywali się już w 2013 r., aby w Uroczystość Bożej Rodzicielki 1 stycznia 2014 uroczyście rozpocząć obchody Roku Jubileuszowego. Honorowy patronat nad obchodami objął bp ordynariusz Andrzej Jeż i będzie też przewodniczył głównej uroczystości jubileuszowej 31.08.2014 r. o godz. 14.00. W tym dniu poświęcony zostanie też obelisk upamiętniający Rok Jubileuszowy.

Warto też przypomnieć, że tymowski kościół parafialny to obiekt zabytkowy, lokowany na Szlaku Architektury Drewnianej. Wzniesiony został przed 250 laty staraniem księdza F. Kossakowskiego, wielokrotnie remontowany w ostatnich latach stał się perełką pośród podobnych obiektów, odsłaniając dorobek minionych pokoleń tymowian, a także prezentujący ówczesne style architektoniczne. Od 2009 r., staraniem ks. proboszcza Jerzego Kawika, przez kolejne lata wykonano prace konserwatorskie rokokowych ołtarzy bocznych, belki tęczowej nad prezbiterium ze sceną ukrzyżowania, prospektu organowego. Odnowiono kilka zabytkowych figur, a w ostatnim roku dokonano renowacji polichromii we wnętrzu kościoła.Wykonane prace wyniosły łącznie 330 642,23 zł, z czego lwia część środków pochodzi z dotacji instytucji wspierających zabytki, min. z Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Brzesku, Urzędu Miasta i Gminy w Czchowie, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Potrójny Jubileusz stał się też okazją do głębszego sięgnięcia w przeszłość i odniesienia się do historii miejscowości i parafii. Inicjatywą, o której warto wspomnieć było zgromadzenie i przygotowanie w formie ruchomej wystawy ok. 180 fotografii dokumentujących życie i rozwój wspólnoty tymowskiej. Stare fotografie skłaniają do sentymentalnej podróży w minione lata, przywołanie osób zmarłych przed laty, odtworzenie wyglądu wsi przed kilkoma dziesiątkami lat. Wśród udokumentowanych postaci są dwaj pochodzący z Tymowej, a zamordowani w ramach zbrodni katyńskiej – st. post. Piotr Rabiasz i  chor. Michał BarwiołekDla upamiętnienia tragicznych wydarzeń II wojny światowej i  rodaków poległych w czasie działań wojennych na różnych frontach, odsłonięty zostanie obelisk i posadzone dęby katyńskie.

Niewątpliwie cenną pozycją dla społeczności tymowskiej jest monografia pt. Parafia św. Mikołaja Bpa w Tymowej w świetle dokumentów zachowanych w archiwum parafialnym i diecezjalnym /1325 - 2014/, napisana przez rodaka, ks. bpa Stanisława Salaterskiego i wydana w Roku Jubileuszowym. Pozycja ta, w miarę zachowanych dokumentów w archiwach parafii i diecezjalnym, prezentuje rozwój wsi i parafii, przemiany w kolejnych wiekach, troskę  proboszczów o rozwój materialny i duchowy parafii, zaangażowanie wiernych. Jak sam autor zaznaczył we wstępie: opracowanie to prezentacja parafii Tymowa, w skład której do 2005 r. wchodziły dwie wioski Tymowa i Tworkowa, od najstarszych wzmianek do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkiego, co działo się w parafii wokół wzniesionego w 1764 r. kościoła. Dla parafian jest cennym źródłem wiedzy, bo przywołuje fakty zapomniane, nieznane lub zmienione na skutek ustnych przekazów.

O tym jak ładny jest tymowski kościółek można przekonać się zwiedzając jego wnętrze, do czego serdecznie zapraszamy.

Teresa Sowa